Geen widgets gevonden in de zijbalk

Een avond van erkenning

Op maandagavond 24 juni 2024 vond in Koksijde een bijzondere bijeenkomst plaats. Vijf leden van de Raad van Bestuur van Hotelschool Ter Duinen namen afscheid na vele jaren van dienst. De bijeenkomst, gehouden in het hoofdkantoor van de hotelschool, was een gelegenheid om de inspanningen en bijdragen van deze bestuursleden te erkennen en te vieren.

Bijzondere bijdragen

De Raad van Bestuur van vzw Hotelschool Ter Duinen speelt een cruciale rol in het pedagogisch beleid en de algemene leiding van de school en de drie internaten die eraan verbonden zijn. De vijf leden die afscheid namen, zijn Vincent De Coninck van Donny Hotels, oud-directeur Raf Sonneville, Ronny Calcoen, Hugo Van Damme en oud-voorzitter Patrick Coucke. Hun vertrek markeert het einde van een tijdperk en het begin van een nieuwe fase voor de school.

Vincent De Coninck, met een achtergrond in de hotelsector, heeft twintig jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van de school. Raf Sonneville, die zeven jaar in de Raad heeft gezeten, bracht zijn waardevolle onderwijservaring in. Ronny Calcoen, eveneens met een onderwijsachtergrond, heeft twaalf jaar gediend. Hugo Van Damme bracht zijn bedrijfskennis gedurende twintig jaar in de Raad. Patrick Coucke, met zijn ervaring in de bankwereld, leidde de Raad twintig jaar als voorzitter.

Diversiteit en expertise

De diversiteit binnen de Raad van Bestuur heeft altijd een bron van kracht en brede expertise geboden. De verschillende achtergronden van de bestuursleden zorgden voor een uitgebalanceerde besluitvorming en een breed perspectief op de uitdagingen en kansen waarmee de school geconfronteerd werd. Na het vertrek van deze vijf leden zal de Raad worden teruggebracht van veertien naar negen leden, wat een efficiënter en dynamischer bestuur mogelijk maakt.

Nieuwe leden en continuïteit

Om een soepele overgang te waarborgen, zijn in de afgelopen jaren nieuwe leden tot de Raad toegelaten. Dit beleid heeft niet alleen continuïteit en stabiliteit gegarandeerd, maar ook verse inzichten en energie binnengebracht. De nieuwe leden hebben zich kunnen inwerken en zijn klaar om de verantwoordelijkheden van hun voorgangers over te nemen.

Dankwoord en vooruitzicht

Hotelschool Ter Duinen Koksijde heeft de vertrekkende bestuursleden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet en waardevolle bijdragen. Hun toewijding en visie hebben een blijvende impact gehad op de school en haar omgeving. De school kijkt uit naar de toekomst met vertrouwen, gesteund door de solide basis die door de vertrekkende leden is gelegd.

De bijeenkomst werd afgesloten met een toespraak van de huidige voorzitter, waarin hij zijn waardering uitsprak voor de inzet en het leiderschap van de afscheidnemende leden. “We zullen jullie missen, maar we zijn ook dankbaar voor alles wat jullie voor de school hebben gedaan,” zei hij. “Jullie nalatenschap zal voortleven in de generaties studenten die door deze school zullen gaan.”

( Tekst Sven Theunis foto’s Sandra Doolaege van www.lekkerengenieten.com )

About The Author